Әмірхан Меңдеке «Тіліңді әулие тұт, сөзіңді – пір»