Каталогтар

Барлық кітапханаларда филиалдарда карточкалық каталогтар ұсынылған.

Алфавиттік (АК) — алфавиттік ретпен орналастырылған библиографиялық жазбаларды қамтиды.

Жүйелі (СК) – белгілі бір кітапхана – библиографиялық классификация жүйесіне сәйкес білім салалары бойынша орналасқан библиографиялық жазбаларды қамтиды.

Қызметтік Орталық – барлық кітапхана – бөлімшелерінің қорларын көрсетеді, қорларды жинақтау және өңдеу бөлімінде орналасқан.

Электрондық каталог кітапхана сайтында ұсынылған.