Қалай жазылуға болады?

ОКЖ кітапханаларына жазу «Алматы қаласының Орталықтандырылған кітапхана жүйесі «КММ кітапханаларын пайдалану ережесі» негізінде жүргізіледі.

Кітапханаға жазылу кезінде, сондай-ақ жыл сайын қайта тіркеу кезінде жеке куәлікті, дербес деректерді жинауға және өңдеуге келісімге қол қою және оқырман формулярын немесе оқырман билетін рәсімдеу үшін қажетті мәліметтерді хабарлау; тегі мен басқа да деректерді өзгерту кезінде бұл туралы кітапханаға хабарлау қажет.